Foto: Pixabay

Månadens bön i maj 2019

Mer än alla ord,
större än alla bilder
är du, o Gud.

Ändå är du mig närmare
än mina egna tankar.
Allt finns till i dig
- min bön och mitt arbete,
nuet och framtiden.

Du som skapar, försonar
och ger mening åt allt,
av din hand får jag liv,
hos dig är jag hemma, nu och för evigt

Biskop emeritus Karl-Johan Tyrberg