Foto: Pixabay

Månadens bön i juni 2024

Herre Gud, du styr världsalltet
med vishet och kärlek. Hör våra
böner för Sveriges land och
folk. Gör oss alla till redbara
människor och ge ditt ljus åt
dem som styr oss, så att rättvisa
och samförstånd kan blomstra
och vår fred och frihet bevaras. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Bön 501 i Bönboken Tradition och liv