Foto: Pixabay

Månadens bön i juni 2022

Gud, inför pingstens högtid ber
vi om väckelse och förnyelse av
vårt folk och av vår kyrka. Gör
våra hjärtan brinnande. Förlåt
all ljumhet. Slå sönder alla 
fromma skal. Ge oss en levande
förnimmelse av att Anden 
är nära. Låt glöden flamma
upp i våra många kyrkor och 
församlingar. Låt människor
som tappat bort dig på nytt
börja fråga efter ditt ord och din
kraft. Sänd oss från din himmel 
en ny pingsttid. 

Bön 448 i Bönboken tradition och liv.