Litet vattenfall i en skogsbäck, omgivet av mossiga stenar
Foto: Robert Jonsson/IKON

Månadens bön juli 2016

Idag har jag sett en strömstare.

Herre, tack för att jag kan följa den slingrande bäcken.

Caroline Krook

Idag har jag sett en strömstare.
Vattnet glittrade i solen
och plötsligt såg jag den
på en våt sten vid strandkanten.
Herre, tack för att jag kan
följa den slingrande bäcken.
Tack för vår allemansrätt,
tack för att jag är frisk och orkar,
tack för att jag kan glädjas och förundras.
Tack för denna sommar.

Caroline Krook
ur Bön helt enkelt

En ljusbärare i smide mot en mörk tegelvägg. Många ljus är tända.

Månadens bön

Läs denna och tidigare månaders böner. Klicka på respektive bild för att komma till bönen för den månaden.

Ett par händer knäppta till bön.

Bön

Bönen är ditt hjärtas samtal med Gud. Bönen kan vara ett rop i förtvivlan eller ett uttryck för tacksamhet. Bönen har inga gränser, utvalda platser eller speciellt språk. Alla kan be när som helst, hur som helst och om vad som helst.