Foto: Ben White

Månadens bön i januari 2020

Vi ber för det nya året
för fred och rättvisa åt alla folk
för trygghet och försörjning åt varje människa
för kraft och mod åt de svaga
för medkänsla och vishet åt de starka
för en fördjupad solidaritet mellan allt levande
för din närvaro i varje människas liv. 

Bön 102 i Bönboken Tradition och liv