Foto: Thomas Janfalk

Månadens bön i april 2020

Gud tag oss nu med på din
Sons väg till korset. För oss i
passionstidens gudstjänster närmare
Jesus då all yttre härlighet
försvinner. Låt oss förstå mer av
hemligheten i utsattheten, försakelserna 
och offret. Var med oss
också när våra glädjerop dämpas
och kyrkorummets lovsång tonas ned.
I Jesu, vår Frälsares namn. 

Bön 254 ur bönboken Tradition och liv