Foto: Maria Eddebo Persson

Kort videoandakt om andlig klarsyn

Vi är inne i trefaldighetstiden och en vecka som handlar om andlig klarsyn. Prästen Eva Stenström har en kort andakt på temat.