Händelserika år i stiftets tjänst

Vid sammanträdet den 18 november deltog många av ledamöterna i sitt sista stiftsfullmäktige. Flera trotjänare avtackades. - Det är en tid jag kommer att minnas med glädje, säger Sven-Erik Bodén från Sollefteå, efter 22 år som förtroendevald på stiftsnivå varav de senaste tio som ordförande i egendomsnämnden.

Med sex mandatperioder i ryggen är Sven-Erik Bodén den som suttit längst i stiftsfullmäktige, av dem som nu avslutar sin sista mandatperiod.
- Egentligen är det fem och en halv mandatperioder. Jag kom in som ersättare 1999. Det var i samband med att stiftsgården på Gålsjö bruk diskuterades. På mitt första fullmäktige försökte jag argumentera emot att den skulle avvecklas, säger han.

Under 22 år har mycket hänt i Svenska kyrkan, nationellt är skilsmässan från staten en genomgripande händelse. På stiftsnivå minns Sven-Erik Bodén just försäljningen av stiftsgårdarna som en fråga som diskuterades mycket.
- Den stora frågan har annars varit strukturarbetet. Jag var med från början när det handlade om att församlingar skulle slås ihop. Det kändes inte bra i hjärtat. Det är mycket bättre nu när församlingarna kan bestå med hjälp av att de ingår i ett större sammanhang i ett pastorat, säger han.

Fast förankrad i Multrå-Sånga församling, där det kyrkliga engagemanget började för 35 år sedan, har Sven-Erik Bodén på nära håll sett hur medlemstalen minskat, parallellt som det blivit allt svårare att rekrytera både förtroendevalda och ideella i församlingsarbetet.
- Det här måste vi göra något åt. Jag tror starkt på att Svenska kyrkan ska vara en kyrka för alla, och där varje människa får ses som den individ hon är, säger han.
Sven-Erik Bodén, som är medlem i Socialdemokraterna, tar illa vid sig när politiska partiers engagemang i Svenska kyrkan ifrågasätts. 
- Jag blir ledsen om man betraktas som en sämre förtroendevald i Svenska kyrkan, utifrån vilken organisation som nominerat en till uppdraget.
Det gör att han känt sig ifrågasatt inte bara som förtroendevald, utan också som medlem i Svenska kyrkan.
- Det får mig att fundera på om det verkligen är en folkkyrka, säger han.   

- Jag tror starkt på att Svenska kyrkan ska vara en kyrka för alla, en plats där varje människa får ses som den individ hon är, säger Sven-Erik Bodén..

 Men i det stora hela tycker han åren som förtroendevald i Svenska kyrkan varit en glädjefull tid. I kyrkomötet på nationell nivå har han den senaste mandatperioden haft en plats i Förvaltarskapsutskottet. På stiftsnivå har han sedan 2010 varit ordförande i egendomsnämnden som ansvarar för stiftets förvaltning av skog och mark. 
- Jag har fått vara med på en resa från fokus på förädling och ekonomi framtill i dag när det är klimat och miljöhänsyn som lyfts i förgrunden. Jag är stolt över vår positiva inställning till vindkraft, att vi genom att upplåta mark är med och bidrar till ett fossilfritt samhälle. Och jag tror vi tänker helt rätt när vi överlåter viktiga avgöranden om vindkraftsbyggen till expertmyndigheter, istället för att vi själva petar i detaljerna.

Sammantaget var det 28 ledamöter som avtackades i samband med stiftsfullmäktiges sammanträde i november. Flera av dem har, likt Sven-Erik Bodén, fortsatt en plats som ersätter under den kommande mandatperioden.

Kajsa Åslin 
2021-11-18

Bildtext: Flera trotjänare avtackades i samband med mandatperiodens sista stiftsfullmäktige. Från vänster Knapp Anna Eriksson, Christina Andersson, Märta Brita Forsberg Svensson, Kenneth Norberg, Tommy Eriksson, Marianne Eriksson och Sven-Erik Bodén. Foto: Max Enander

Flera trotjänare avtackades

Sju av de ledamöter som avtackades vid stiftsfullmäktige i november har tjänstgjort i stiftsfullmäktige i fyra mandatperioder eller mer, det vill säga mellan 16 och 22 år. Flera av ledamöterna tackades också för betydande insatser i de verkställande organen.

Tommy Eriksson från Matfors, som i åtta år var vice ordförande i stiftsstyrelsen, och Kenneth Norberg från Timrå, med samma uppdrag de senaste fyra åren, avtackades efter fem respektive fyra mandatperioder i fullmäktige.

Fem mandatperioder i fullmäktige har också Marianne Eriksson, från Strömsund bakom sig, hon har haft uppdrag både i Domkapitlet och som andra vice ordförande i stiftsstyrelsen.

Christina Andersson från Bjästa, avtackades efter tolv år i stiftsstyrelsen och fyra mandatperioder i stiftsfullmäktige. Efter sex mandatperioder varav tio som ordförande i egendomsnämnden avtackades Sven-Erik Bodén från Sollefteå.

Bland trotjänarna märktes också Knapp Anna Eriksson från Härnösand och Märta Brita Forsberg Svensson från Njurunda som båda tjänstgjort under fyra mandatperioder i stiftsfullmäktige.

Sammantaget är det 28 ledamöter som avtackas i samband med mandatperiodens sista stiftsfullmäktige. I december möts det nya fullmäktige, utsedda i höstens kyrkoval för den kommande mandatperioden 2022-2025. Under det första sammanträdet kommer ledamöter till de verkställande organen att utses.