Hand som håller i en ordförandeklubba. Klubban är på väg mot ett bord där det ligger ett protokoll samt ett exemplar av kyrkoordningen.
Foto: Kristina Stand Larsson/IKON

Hallå där Leif Nilsson!

16 november startade den andra sessionen av kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. På plats från Härnösands stift finns elva representanter. En av dem är Leif Nilsson från Ytterhogdal.

Härnösands stifts representanter vid Kyrkomötet 2015
Härnösands stifts representanter vid kyrkomötet 2015 Foto: Max Wahlund

Hallå där Leif Nilsson! Hur känns det så här inför 2:a sessionen?
Jo tack bra, jag tror jag var med första gången -89 så det har blivit några vändor till Uppsala. Det är ett hedersuppdrag att få representera Svenska kyrkans medlemmar på högsta nivå. Det kan vi nog skriva under på alla elva ledamöter från stiftet.  

Hur går det till vid kyrkomötet  om du skulle försöka dig på att beskriva för någon som inte vet?
Kyrkomötet träffas vid två tillfällen under hösten. En gång i september och sedan i november. Vid mötet i september tas alla motioner och skrivelser in och behandlas i utskott. Det finns åtta olika utskott och tillsammans har de  i år behandlat 108 motioner.  Vid den andra sessionen, som novembermötet kallas, kommer de betänkanden som utskotten arbetat fram att debatteras i storforum, plenum. Då ska vi 251 ombud, som är kyrkomötet, slutligen komma till beslut i de olika ärendena.  

Ditt namn finns på en av dessa 108 motioner, berätta mer.
Jag och tre personer till från min nomineringsgrupp har lämnat in en motion där vi lyfter fram vikten av ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Riksidrottsförbundet. Svenska kyrkan har sedan ett antal år tillbaka ett gott samarbete med Svenska fotbollförbundet men vi anser att det inte räcker. Många kontakter tas redan nu på lokal nivå och en kontaktyta på nationell nivå tycker vi då vore en självklarhet.  

Utskottet som behandlat er motion föreslår kyrkomötet att den avslås?
Jag har sett det. Såg även att några i utskottet reserverade sig mot detta. Vi får väl se vad som sker. Trägen vinner.  

Kyrka och idrott är något du brinner för, hur kommer det sig?
Jag har länge varit engagerad i båda. Både som utövare och sittande i styrelser på olika nivåer. Jag har sett hur viktigt det är att samarbeta. Det är samma ungdomar vi jobbar med så varför inte hjälpas åt. Samverkan är ofta en förutsättning på mindre orter.  

Slutligen vad tror du kommer dominera bland ärendena vid årets plenum?
Det blir nog flyktingsituationen och den roll vi som kyrkan kan och ska spela för att dra vårt strå till stacken. Mycket bra arbete görs redan i många församlingar men mer behövs och för det krävs resurser. De diskussioner som förts så här långt i ärendet känns lovande.

Kristina Hellberg
2015-11-16