Hand som för pensel mot målarduk
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Gör ett avtryck på ett kyrkfönster i Skön

Är du kreativ och skapande kan detta vara något för dig. Sköns församling, med kyrkoherde Jan From i spetsen, har utlyst en tävling i kyrkfönsterdekoration.

Det är det södra korfönstret i Sköns kyrka som ska målas och nu önskar man få in förslag på hur. Fram till den 31 mars är alla som vill välkomna att lämna in sitt förslag.

– Det behöver inte vara professionellt på något sätt, det viktiga är att man tydligt kan se teman och figurer, en professionell firma kommer sedan att göra fönstret och sätta upp det, berättar Jan.  

Fönstret är 3,9 meter högt och 1,75 meter brett med en välvd ovansida och några önskemål finns på de inkomna bidragen. Motivet bör handla om dopet och anknyta till bygden. Nedan de stora fönstret står dopfunten och i fönstret står dopträden med änglaprismorna som varje dopbarn får.

Det vore så kul om någon lokal person kunde få sätta sin prägel på vår vackra kyrka

Jan From, kyrkherde i Sköns församling

En jury bestående av ledamöterna i fastighetsutskottet och en speciell grupp som arbetar kyrkans interiör kommer rösta på bidragen. Detta gör de utan att veta vem eller vilka som lämnat in dem. Samtliga bidrag kommer visas i en utställning senare under året.  

– Det vore så kul om någon lokal person kunde få sätta sin prägel på vår vackra kyrka, avslutar Jan.

Läs mer på Sköns församlings hemsida

2016-02-22
Kristina Hellberg

 

Dopträden i Sköns kyrka

Dopträdet i Sköns kyrka
Dopträdet i Sköns kyrka Foto: Sköns församling

Våren 2006 invigdes två dopträd, smidda av konstnären Tor Andersson. De står placerade i högra korfönstret. Vid varje dop hängs en glasprisma upp i trädet. Vid en speciell familjegudstjänst får varje barn sin egen dopprisma som en gnistrande påminnelse om dopet och dess innebörd.

Dopfunten i Sköns kyrka

Dopfunten i Sköns kyrka
Dopfunten i Sköns kyrka

Dopfunten är en av Sköns kyrkas äldsta inventarier. Den är huggen ur gotländsk sandsten på 1100-talet av mästaren Seibyzantios. Ursprungligen var reliefen högre och mer uttrycksfullt målad.1957 kommer insatsen av hamrad mässing på plats. Utförd av Marianne Nordström och Harry Ekelund. Fatets motiv är uppbyggt kring tanken på dopet som en skapelse. Var och en av de sju bilderna, som motsvarar de sju skapelsedagarna, har motiv både från Gamla och Nya Testamentet.