Franzénjubileum i Härnösand

Frans Michael Franzén är en av Härnösands stifts mest erkända biskopar, inte minst som psalmförfattare till sångskatter som används än i dag. I år är det 250 år sedan hans födelse och det uppmärksammas i Härnösand lördag den 12 november.

Som en av de aderton i Svenska Akademin, medarbetare till Johan Olof Wallin i arbetet med 1819 års psalmbok och biskop i Härnösand stift 1832 - 1847 var Frans Michael Franzén ett respekterat namn på sin tid.

Så står han också staty i Stadsparken i Härnösand och flera av hans psalmer finns fortfarande i Den svenska psalmboken, med adventspsalmen Bereden väg för Herran (Sv Ps 103) som den kanske mest uppskattade.

Lördag den 12 november uppmärksammas minnet av Frans Michael Franzén. Jubileét inleds klockan 15 i biskopsgården i Härnösand med att Arne Wiig, präst och teologie doktor, håller ett föredrag under rubriken Frans Michael Franzén 250 år – Människan och myten. Klockan 18 fortsätter det med ett musikprogram i Härnösands domkyrka.

Till föredraget i biskopsgården krävs anmälan senast 6 november.
Till arrangemanget i domkyrkan behövs ej anmälan.
 

BILDTEXT: Frans Michael Franzén var biskop i Härnösand stift 1832 - 1847, del av målning som finns i biskopsgården i Härnösand.