Flyktingkrisen förändrade församlingen

Flyktingkrisen 2015 då nya flyktingboenden skapades runt om i landet fick stora konsekvenser för många av Svenska kyrkans församlingar på landsbygden. – I vår församling förändrade det vårt sätt att tänka och vårt sätt att arbeta, säger Juha Rauhala, kyrkoherde i Haparanda församling som medverkade i konferensen Ett annat centrum, förra veckan i Östersund.

Han var en av föredragshållarna vid konferensen som hade integration och landsbygd som huvudämnen och som ledde till att ett nätverk för landsbygdsförsamlingar i Svenska kyrkan bildades. Bakgrunden till initiativet var just de utmaningar som så många församlingar på landsbygden mött i spåren av flyktingkrisen.

Haparanda var en ort där utmaningen verkligen ställdes på sin spets. Den lilla orten beredde plats för omkring 500 asylsökande på flyktingboenden, likt många andra ställen i landet. Men hit kom även 16 000 transitflyktingar som avsåg att ta sig vidare till Finland. Nöden på den lilla busstationen i Haparanda var stor.
– Den här situationen har kommit att påverka oss väldigt mycket som församling. Vi började fundera på vad som egentligen är vår uppgift, och vi kom fram till att de utsatta ska prioriteras. Vi hittade något som vi hade tappat bort, säger Juha Rauhala.
Församlingens styrdokument har skrivits om och rent praktiskt innebär det till exempel att förra årets familjeresa samlade 450 personer i en halv armada av bussar och det var helt gratis för deltagarna.
– Vi prioriterar arbetet med att alla barn ska ha det bra, säger Juha Rauhala.

Margareta Winberg, Antje Jackelén, Po Tidholm var några av föredragshållarna som rapporterade om läget i landet ur ett landsbygdsperspektiv.

Arbetet under flyktingkrisen ledde till att behovet av samarbete mellan församlingar på landsbygden aktualiserades: för utbyte i frågor som är gemensamma för landsbygden oavsett var i landet man befinner sig, för att lyfta kyrkans roll i de utmaningar som landsbygdens står i, för att göra landsbygdens röst hörd. Det ledde till att en projektledning tillsattes och en arbetsgrupp bildades, med stöd av kyrkostyrelsen, som skapat konceptet för ett nätverk och planerat konferensen Ett annat centrum.

I konferensen deltog ett hundratal personer från hela landet. Flera föredragshållare medverkade – däribland ärkebiskop Antje Jackelén, författaren Po Tidholm och forskaren Jonas Ideström – för att belysa läget i landet ur ett landsbygdsperspektiv och problematisera begreppen centrum och periferi.

Kajsa Åslin
2019-01-21