Foto: Maria Eddebo Persson

Sextett ur domkyrkokören sjunger in adventstiden

Nu är det dags att gå in i ett nytt kyrkoår med start första advent. Adventspsalmen är inspelad i Härnösands domkyrkoförsamling där psalm 109 i körsättning av Lars G Fredriksson, sjungs av en sextett ur domkyrkokören.

Adventstidens texter och teman låter oss få möta Jesus som rider in i Jerusalem (första advent), profeterna som talar om att Guds rike är nära (andra advent), Johannes som bereder vägen för Guds son (tredje advent) och Maria som tar emot uppdraget att bli mamma till världens frälsare (fjärde advent).

Advent är liksom fastan på våren en förberedelsetid för det som ska komma - julen med Guds sons födelse och allt vad det innebär. Gammalt tillbaka var även advent en tid för fasta, men det är inte så vanligt idag. Däremot får vi tillfälle till eftertanke och möjlighet att gå in för landning lite inför julen.

Vi får också komma ihåg att advent betyder ankomst. Adventstiden är inte bara en transportsträcka till julen, utan också något som är värdefullt i sig. Vi ser fram emot att få fira Jesu födelse i jul och det hopp som det medför. Men redan här och nu kommer Gud till oss och vi får öppna hjärtats dörr på glänt och ta emot Guds ljus och kärlek.

”Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika fulla ljus därinne klart få skina. Då blir Guds under sett och känt – det är advent, det är advent.”

Sextetten som sjunger består av: Molly Selander, Eva-Lena Jonsson, Ronja Schneider, Lina Bergström, David Saulesco och Lars G Fredriksson.

Kyrkans år har fler årstider än det kalenderår vi är vana att relatera till. Första halvan av kyrkoåret består av advent, jultiden, trettondedagstiden, fastan, påsktiden och pingst. Andra halvan av kyrkoåret kallas för Trefaldighetstiden och i den ingår ett antal årstider och högtider som definierar vilken kyrkoårstid vi är inne i. Kyrkoåret hjälper oss att leva i alla delar av kristen tro och inte fastna i en. Det kan berika vårt sätt att se på livet och ge oss trygga ramar och rutiner som återkommer varje år. Psalmerna i Den svenska psalmboken kan hjälpa oss att få syn på och fördjupa de olika årstiderna under kyrkoåret.