Foto: Patrik Fore

Biskopens bön till minne av första världskriget

Gud, på 100-årsdagen av freden efter första världskriget tänker vi på alla de som drabbades av krigets våld och fasor, på familjer, byar, städer och länder som splittrades och utplånades. 

Vi ber för alla de sår som fortfarande blöder och för den fred som vi vet både var, och fortfarande är, så bräcklig och svag. 

Vi ber för vår värld, för Europa och vårt land. Bevara oss från krig och terror. Befria oss från maktbegär och egoism. Hjälp oss att inte göra skillnad på människor och hindra oss från att bygga murar mellan människor, folk och nationer. 

 I en tid som känns allt mer osäker och kall ber vi om mod till kloka vägval och beslut bland våra länders ledare och regenter. Ge uthållighet och kraft till alla som arbetar för fred, hållbarhet och rättvisa i vår värld.  

Du som bar hela världens skuld, du som älskar hela vår värld, gör oss villiga att kämpa för din skapelse och tjäna den mänsklighet du gjort till ett i Kristus Jesus. Om allt detta ber vi i Jesu namn. 
Amen