Biskopen i samtal om sin nya bok

För alla som är nyfikna på biskop Eva Nordung Byströms nya herdabrev finns nu en videointervju att se, där berättar hon om vad hon skrivit om och varför.

I Svenska kyrkan finns en tradition att alla nya biskopar skriver en programförklaring, med tankar och visioner om den kommande ämbetstiden, till sitt stift. Det här brukar kallas för ett herdabrev och ges ofta ut i form av en bok.

Se biskopen resonera kring vad alla kan göra för att vara välkomnande, berätta om varför ordet nu är så viktigt för henne och förklara varför hon pratar så ofta om organisation i filmen ovan. Filmen tar runt 18 minuter att se i sin helhet.

Herdabrevet vänder sig i första hand till församlingarnas och stiftets medarbetare: ideella, förtroendevalda och anställda, men tanken bakom är också att det ska tilltala alla som är intresserade av Svenska kyrkans tro, tradition och organisation. Därför är det skrivet för att kunna läsas även av den som inte är teologiskt bevandrad och är obekant med Svenska kyrkans organisation.

Maria Eddebo Persson
2018-03-12