Två händer sträcks fram. I händerna ligger vita lappar med ord som hopp, glädje, musik, du, påverka, demokrati, begravning, kärlek kyrkogård, tradition.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Artikelarkiv

Att kort beskriva all den verksamhet som sker i församlingarna i Härnösands stift är en omöjlig uppgift. Med hjälp av artikelformatet gör vi därför nedslag i verksamheter, händelser, nyheter och låter medarbetare på olika nivåer få komma fram.

Härnösands stift har fått tre nya präster och en diakon

I söndags vigdes tre nya präster och en diakon under en högtidlig gudstjänst i Härnösands domkyrka. Gudstjänsten webbsändes för att fler skulle få möjlighet att delta i gudstjänsten då antalet deltagare på plats var kraftigt begränsat.

Helgmålsbön på finska och sydsamiska

På pingstdagen den 31 maj tas nya översättningar av kyrkohandboken i bruk. Det gör det möjligt för kyrkobesökare av fem språkliga minoriteter att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk: finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Med anledning av handboksöversättningarna har en finsk och en sydsamisk helgmålsbön, spelats in i Härnösands domkyrka respektive Tännäs kyrka i Härjedalen.

Åre pastorat sjunger in pingsten

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid. Nu går vi in i pingstens tid och medarbetare från Åre pastorat sjunger sv. Psalm 719.

Global bönedag med anledning av coronapandemin

Torsdag 14 maj förenas människor med olika tro och tradition i bön för mänskligheten. Initiativet kommer från påve Franciskus och storimamen av Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb. Lutherska Världsförbundet och Kyrkornas Världsråd har anslutit sig till den gemensamma bönedagen. Här finns bönen från Lutherska Världsförbundet om förbarmande, hopp och tröst i en tid när coronaviruset sprider sig över jorden.

Församlingar sjunger kyrkans årstider

Härnösands stift kommer i år att publicera en psalm i inledningen av varje ny kyrkoårstid med start i påsktiden där vi är nu. De är inspelade i olika församlingar i stiftet. Första psalmen är inspelad i Sundsvalls församling där organisterna Otto Ratz och Pernilla Backlund framför sv. psalm 517.

Vanliga frågor om gudstjänst i coronatid

I Härnösands stift är gudstjänsterna fortfarande offentliga – med begränsat antal deltagare och med hänsyn till gällande rekommendationer för att begränsa smittspridning. Som alternativ till att besöka en kyrka erbjuds digitala gudstjänster. Här följer svar på några vanliga frågor om gudstjänstfirande i coronatid.

Biskop Evas videoandakter

Biskop Eva Nordung Byström har videoandakter med jämna mellanrum. Du hittar alla inspelningar på den här sidan.

Det ideella engagemanget växer i Skön

Sköns församling har under några år arbetat strategiskt med att få fler att vilja engagera sig ideellt. I nuläget har de närmare 180 personer som regelbundet arbetar ideellt i församlingen. "Vi har arbetat med hur vi ska ta emot ideella och få dem att känna sig välkomna, hur vi rekryterar och hur vi organiserar arbetet med ideella. Vi har personal som är anställd för att uppgiftsmatcha och handlägga de ideella. Det tror jag är en nyckelfaktor för att få människor att vilja vara med och vara kvar. Att personer hamnar på rätt platser" säger Andreas Sundström, kyrkoherde i Sköns församling.

Digitala gudstjänster och andakter

Känner du att du vill gå till kyrkan men inte kan eller bör? För dig som vill vara med på distans finns här länkar till webbsända gudstjänster och andakter. Listan fylls på med lokala sändningar allteftersom (uppdaterad 15 maj).

Coronaviruset hindrar inte gudstjänstfirandet

Härnösands stift följer noga den rapportering och rådgivning som svenska myndigheter ger med anledning av coronaviruset. Det innebär att församlingarna fortsätter välkomna människor till gudstjänst.

Ny organisation föreslås för Svenska kyrkan i Örnsköldsviksområdet

Mer fokus på mötet med församlingsbor och det grundläggande kyrkliga uppdraget. Det är målet med den nya organisation som föreslås för Svenska kyrkans församlingar i norra Ångermanland. Förslaget siktar mot att långsiktigt säkra den lokala verksamheten när de ekonomiska förutsättningarna förändras.

"Varje hatbrott är en attack mot mänskligheten"

Detta är en dag som påminner oss om att vi behöver belysa och bekämpa alla ideologier som leder till att människors värdighet kränks. Varje hatbrott är en attack mot mänskligheten. Så skriver Svenska kyrkans biskopar i ett gemensamt uttalande med anledning av den internationella minnesdagen för förintelsens offer, i dag den 27 januari.

Prästen som forskar på identiteter och själavård

Utmaningar med att skapa sig en ny identitet, en känsla av att sakna sammanhang och en längtan efter strukturerna man haft.  – Att lämna ett yrke med en stark identitet, som till exempel militär, polis eller präst kan upplevas som en stor förlust, säger Jan Grimell, präst och forskare i institutionssjälavård på Kyrkokansliet. Nu är han aktuell med boken "När identiteter förändras: I det levda livet och i bibelns berättelser."

Nytt biskopsbrev om att fira nattvard

I dagarna har biskoparna gett ut ett nytt biskopsbrev som handlar om nattvardsfirande. Biskopsbrevet lyfter gudstjänsten som en plats som är relevant för människor idag, med det nyväckta intresse för nattvardsfirande som präglat Svenska kyrkans gudstjänster under 2000-talet.

Församlingar sprider värme

I den kalla januarimorgonen fick bussresenärer i Västernorrland och Jämtland en varm överraskning. I flera busskurer i Härnösands stift låg handstickade halsdukar eller vantar med en uppmaning att ta med den hem.

Artiklar 2020