Två händer sträcks fram. I händerna ligger vita lappar med ord som hopp, glädje, musik, du, påverka, demokrati, begravning, kärlek kyrkogård, tradition.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Artikelarkiv

Att kort beskriva all den verksamhet som sker i församlingarna i Härnösands stift är en omöjlig uppgift. Med hjälp av artikelformatet gör vi därför nedslag i verksamheter, händelser, nyheter och låter medarbetare på olika nivåer få komma fram.

Artiklar 2020