Foto: Kerstin Stickler

Alla är del av en färgglad mångfald – känn stolthet!

BISKOPENS DEBATT | Under sommaren brukar pridesäsongen inledas. På grund av pandemin firas den i år på nya sätt och i dagarna firar Stockholm Pride en digital parad. Påminnelsen om allas lika rätt och värde behövs även detta speciella år.

Hbtq-rörelsens främsta symbol, regnbågen, påminner om att vi alla behövs på samma sätt som färgvariationerna i ett prisma. Att vi oavsett kultur, religion, kön, sexuell identitet eller läggning hör samman i en färgglad biologisk mångfald där alla har samma värde och rätt. Att världen, precis som regnbågen, aldrig kan vara hel och komplett utan denna mångfald.

Regnbågens symbolik kommer från bibeln där den ses som ett tecken på Guds kärlek och beskydd av alla varelser på jorden, ingen undantagen. Jag vill i dessa pridetider understryka att detta även är Svenska kyrkans syn på människors lika rätt och värde. Grundad på ett budskap om att den kärlek som är störst av allt är respekterande, ansvarstagande och utgivande vill Svenska kyrkan vara en inkluderande kyrka, där också hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Tyvärr finns det mycket kvar att göra. Regnbågsflaggan, priderörelsen och kampen kring HBTQ-personers rätt till lika värde påminner oss ständigt om detta. Och vi behöver denna påminnelse, både vi som har ansvar i Svenska kyrkan och alla vi som bor här i landet Sverige.

Tyvärr finns det mycket kvar att göra. Regnbågsflaggan, priderörelsen och kampen kring HBTQ-personers rätt till lika värde påminner oss ständigt om detta. Och vi behöver denna påminnelse, både vi som har ansvar i Svenska kyrkan och alla vi som bor här i landet Sverige.

Biskop Eva Nordung Byström

Vi hör alla samman i den biologiska mångfald som befolkar vår jord, vårt gemensamma hem, vi kan inte leva som om vi inte gjorde det. Det har inte minst det senaste halvåret i pandemins skugga tydligt påmint oss om. Jag hoppas verkligen att pandemins konkreta hot fått oss att inse att det är goda medmänskliga relationer tillsammans med en medvetenhet om vår tillhörighet till jordens liv – inte hat, förtryck och egoistisk individualism – som kan skapa livsmening, fungerande samhällen och en beboelig värld för oss alla.

Så låt oss vara stolta över att vi är en del av en skimrande biologisk mångfald. Låt denna stolthet också leda till ett ansvar för, och en vilja till, att skapa hela och värdiga relationer mellan alla människor men också till hela skapelsen och vårt eget inre liv.

Jag avslutar med några strofer ur en pridepsalm jag skrev för några år sedan:
Kärleken fördriver rädslan, gör din själ så stolt och fri.
Kärleken fördriver rädslan, gör dig till den du skapats att bli.

Eva Nordung Byström,
biskop i Härnösands stift