22 aug 2024: Välkommen till en dag om skog

Härnösands stifts egendomsnämnd hälsar förtroendevalda, anställda och andra intresserade i församlingarna varmt välkomna till en dag om skogsbruk och förädling av skogsprodukter.

Datum: 22 augusti
Plats: Håsjö-Hällesjö församling i Sydöstra Jämtlands pastorat
Anmälan: senast 14 augusti

Dagen inleds med besök vid en pågående avverkning i Håsjö. Därefter fortsätter exkursionen virkets väg till förädling i ortens industri, Octowood utanför Kälarne. 

Det blir en dag där egendomsnämnden informerar om och visar delar av sin verksamhet. Det kommer också finnas tillfälle att ställa frågor kring skogsbruket i stort.

Program

Samling i Håsjögården intill Håsjö gamla kyrka.
Kaffe serveras från klockan 09.30.

10:00  Egendomsnämnden och stiftsjägmästarna berättar och svarar på frågor om prästlönetillgångarnas förvaltning. Företrädare från Sydöstra Jämtlands pastorat berättar om pastoratet. 

10:30  Avresa i gemensam buss för visning av pågående avverkning.                    

12:15  Anländer till Octowood för lunch. Information om fabrikens tillverkning och produkter samt rundvandring.                

ca 15:00  Åter Håsjögården, kaffe och visning av Håsjö gamla kyrka för den som önskar.

Anmälan görs med e-post till egendomsförvaltningen, adress: lisbet.lundström@svenskakyrkan.se

I anmälan anges deltagarnas namn och kontaktuppgifter samt pastoratets eller  organisationens namn samt eventuella matallergier.

PDF: Inbjudan till en dag om skog 22 augusti 2024