20-21 april 2023, Själavårdande samtal med unga, Söråker, del 3 (3) ​

Många unga saknar vuxna att tala med. Här kan församlingen och alla vi som möter dem göra skillnad. Härnösands stift erbjuder en 4:e omgång av den eftertraktade kursen ”Själavårdande samtal med unga”.

Datum och tid
Tre kurstillfällen under 2022 och 2023:

30 nov -2 dec start kl 17 dag 1 och slut kl 15 dag 3
9-10/2, start kl 9 dag 1 och slut kl 15 dag 2 
20-21 april, start kl 9 dag 1 och slut kl 15 dag 2 

Samt en digital mötesplats, kring att möta unga i samtal via nätet. Tid och plats meddelas senare.

Plats
Söråkers Herrgård, Söråker, 2,5 mil norr om Sundsvall.  

Målgrupp​
Medarbetare i Härnösands stifts församlingar som arbetar med barn och unga; präster, diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och övrig personal.

Folder
Folder Själavård med unga 2022-2023

Innehåll
Efter genomgången kurs ska deltagaren ha:

  • Genom dialogisk samtalsträning fått tillgång till nya verktyg för själavårdande samtal med unga
  • Fördjupad kunskap om ungas livssituation, både generellt och i den egna församlingen
  • Identifierat ungas mötesplatser i den egna församlingen
  • Identifierat vilka resurser som finns i den egna församlingen för att möta unga i själavårdande samtal.

Kursen omfattar tre tillfällen med totalt sju dagar. Mellan dessa arbetar man individuellt med litteratur och digitala samtal, samt i dialog med de andra kursdeltagarna och kursledningen.

Kursen innehåller sammanfattningsvis dialogisk samtalsträning i grupp, föreläsningar, interaktiva seminarier, självstudier av kurslitteratur inkl samtal i digitala forum, samt en lokal omvärldsanalys som slutuppgift.

Anmälan
Anmälan är en intresseanmälan, sista dag för intresseanmälan är 30 september 2022. Kursen har ett maxantal på 20 personer och kommer i möjligaste mån att fördelas mellan församlingar och olika yrkeskategorier. Senast 15 oktober 2022 får du besked om du blivit antagen.

OBS! Anmälan är bindande efter att du tackat jag till din plats. Om stiftskansliet ställer in kursen, tas ingen avbokningsavgift ut.

Inför kursen
Före kursstart kommer du som blivit antagen att bli kontaktad av kursledningen. Innan kursstart ska en kursbok läsas, som skickas hem till dig via post.  ​​

​​Kostnad
2 500 kronor (kurs, kost/logi och litteratur ingår)  
Deltagarna förväntas bo på kursgården eftersom programmet innefattar även kvällar.

Obs! De som behöver logi natten före kursstart får boka och bekosta det själva.

Medverkande
Lotta Haettner-Sandberg, stiftsadjunkt för själavård, Skara stift.
Erik Isaksson, Svenska kyrkans utbildningsinstitut, Lund
Maria Kihl, stiftsadjunkt för skola-ungdom, Härnösands stift
Maria Vilander Holmquist, stiftspedagog för barn och unga, Härnösands stift

INTRESSEANMÄLAN

Själavårdande samtal med unga

Avbokningsregler

Avbokningsregler för kurser och arrangemang

I händelse av att du behöver avboka den kurs/det arrangemang du anmält dig till gäller följande: