15-17 mars 2024, Vuxenväg till tro - ledarutbildning Katekumenat, Nyköping

Härnösands stift erbjuder anställda i församling att delta i en fortbildning om katekumenatets pedagogik. Hur ska vi möta vuxna som på ett öppet sätt vill samtala om livsfrågor och kyrkans tro?

Datum och tid:

15-17 mars 2024.
Kursen startar med gemensam samling kl. 15.00 på fredag och avslutas efter lunch på söndag. Tänk på att det kan vara bra att åka som ett team från församlingen med ledare, kaplan och medvandrare.

Plats: 

Stiftsgården Stjärnholm utanför Nyköping. Se platsen på karta. 

Målgrupp: 

Anställda i församling.

Innehåll: 

Katekumenatet är en världsvid och ekumenisk modell för församlingarnas tillväxt och förnyelse. I katekumenatet delar vi både samtal och gudstjänstgemenskap med deltagarnas frågor och livserfarenheter som utgångspunkt; utifrån dessa får de möta bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv. Fyra gudstjänster markerar milstolparna på deltagarnas väg mot dop, doppåminnelse eller konfirmation. 

FORTBILDNING 2024

Fortbildningen 2024 bearbetar temat: ”Välkomnandet” utifrån Katekumenatets pedagogik med inledningar, delande och erfarenhetsutbyten kring teman som:

 • Hur katekumenatets struktur och pedagogisk grundsyn fungerar i församlingen
 • Ledarteamets förmågor och personligheter som resurser och komplement
 • Kommunikation och inbjudan
 • Metoder för processer och kulturer i gruppen
 • Livsberättelsen och katekumenernas frågor
 • Välkomnandets liturgi och utformning

Fortbildningen 2024 innehåller också ett föredrag om välkomnande och pastoral attityd av Mats Hermansson, präst och konstnär. I sin föreläsning utgår han från sina presenningsikoner och delar sina tankar om hur vi som kyrka kan vara välkomnande och inkluderande. 

Kostnad: 

Härnösands stift står för utbildningskostnad, kost och logi. Församlingen bokar och bekostar resan.  

Är du intresserad av att gå utbildningen? Hör av dig till stiftsdiakon Susanne Karlsson för mer information innan du anmäler dig.

 • Susanne Karlsson

  Susanne Karlsson

  Härnösands stift

  Diakoni

  Mer om Susanne Karlsson

  Stiftsdiakon och samordnare för samiskt kyrkoliv, församlingsfortbildning, ideellt medarbetarskap och Act Svenska kyrkan.

Anmälan till Vuxenväg till tro

Sista anmälningsdag är 28 januari 2024.

Anmäl mig