09-21 september 2023 Ettårig fortbildning i själavård 2023-2024 -för präster och diakoner

Härnösands stift och Luleå stift inbjuder till Ettårig fortbildning i själavård för präster och diakoner, som varit i tjänst minst två år. Den egna processen och reflektion över uppgiften som själavårdare är utgångspunkt i fortbildningen. Detta sker genom att det under hela fortbildningen är ett samspel mellan det själavårdande arbetet i vardagen, föreläsningar, gruppseminarier, egen själavård, själavårdshandledning i grupp och litteraturstudier.

Datum och tid 

Digital upptaktsdag
30 maj 2023, kl. 13-15 

Fyra internat
start 11:00 dag 1 och avslut 15:30 dag 3.

Kurstillfälle 1: 1 9-21 september 2023-Berättelsen om mig själv
Kurstillfälle 2: 5-7 december2023-Berättelsen om mig själv och andra
Kurstillfälle 3: 20-22 februari 2024 -Berättelsen om mig själv och Gud
Kurstillfälle 4: 21-23 maj 2024 -Berättelsen om mig själv som själavårdare

Plats
Mellansels folkhögskola

Målgrupp​
Präster och diakoner, som varit i tjänst minst två år, från Härnösands stift och Luleå stift.

Huvudföreläsare
Göran Larsson, präst, leg. psykoterapeut, författare och föreläsare.
Tidigare verksam vid S:t Lukas mottagning i Dalarna.
Esbjörn Hagberg, biskop emeritus, tidigare församlingspräst samt själavårdslärare och rektor vid Johannelunds teologiska högskola, Uppsala
Cecilia Wadstein, präst och dipl. S:t Lukasterapeut. Tidigare lärare i pastoralteologi med inriktning själavård, Uppsala.  
Lars Björklund, präst, författare och föreläsare, tidigare kaplan
på Sigtunastiftelsen och sjukhuspräst.
Kerstin Dillmar, präst, författare och föreläsare, tidigare sjukhuspräst
och är nu kaplan på Sigtunastiftelsen

Kursanvariga
Dan Richardsson, stiftsadjunkt för själavård, Luleå stift 
Anna-Stina Svedberg, stiftsadjunkt för själavård, Luleå stift
Sonja Bjermqvist, stiftsdiakon, Härnösands stift
Birgitta Nordin, stiftsadjunkt för själavård, Härnösands stift

Kostnad
Inklusive helinackordering 3 500 kronor per internat, totalt 14 000 kronor.
I totalsumman ingår kost, logi, arvode till föreläsare/handledare och övriga kurskostnader. Litteraturen ingår ej i kurskostnaden. Utbildningen är subventionerad av Härnösands stift respektive Luleå stift.

Ansökan
Ansökan är en intresseanmälan. I samband med anmälan skriver den sökande även ett personligt brev och berättar kort om sig själv, sina erfarenheter av själavård och önskan att gå denna utbildning.
Deltagarantalet är begränsat till 16 platser, de fördelas mellan stiften och mellan präster och diakoner.

Logi
Deltagarna förväntas bo på Mellans folkhögskola under internatet. Boende ingår i kurskostnaden och bokas av kursledningen. Önskar deltagare komma kvällen före internatet, bokas detta själv via Mellansels folkhögskola och beskostas inte av kurskostnaden.

PDF Inbjudan
PDF Personligt brev

 

Härnösands stift behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
Läs mer på: https://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/dataskyddsforordningen---gdpr

Avbokningsregler

Avbokningsregler för kurser och arrangemang

I händelse av att du behöver avboka den kurs/det arrangemang du anmält dig till gäller följande: