Härnösands domkyrkoförsamling

Prata med oss

Kontakt

Härnösands domkyrkoförsamling Besöksadress: Franzéngatan 18, 87131 Härnösand Postadress: FRANZÉNGATAN 18, 87131 HÄRNÖSAND Telefon: +46(611)24500 E-post till Härnösands domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

När någon dör

Någon som stod dig nära har dött. Ditt eget liv har blivit annorlunda efter detta. Nya känslor och tankar kommer. Kanske känns det svårt för dig just nu. Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Livet är större än det som i övrigt upptar oss.


Andakt

När en människa har dött har anhöriga ofta ett behov av att se den avlidne för att förstå vad som har hänt. Om de anhöriga varit närvarande vid dödsögonblicket eller anlänt innan kroppen har tagits om hand kan det kännas naturligt att samlas till en kort andakt.

Samtal inför begravning

När någon närstående dör förändras tillvaron dramatiskt. Församlingen vill hjälpa till i sorgarbetet. Den präst som ansvarar för begravning kommer att ta kontakt med de anhöriga efter att tid för begravningen är bestämd.

Prästen och de anhöriga planerar tillsammans hur begravningen ska gå till, med psalmer, texter och musik. I vår församling sker begravningsgudstjänsten oftast i Heliga korsets kapell eller i Domkyrkan.

Inför begravningen

Många anhöriga anlitar en begravningsbyrå för förberedelse av kroppen inför begravningen men man kan också göra mycket själv. De anhöriga, i enlighet med den dödes vilja, avgör vilka arrangemang som ska ordnas. Blommor, annons i tidningen, kaffe efter begravningsgudstjänsten är några saker som kan ordnas.

Visning

Om de anhöriga inte varit närvarande när döden inträffade kan det vara särskilt viktigt att de får ta tillfälle att ta avsked av den döde vid öppen kista. När kistan är öppen kan de anhöriga lägga ner minnen i kistan. Här kan en präst eller diakon vara ett medmänskligt stöd.

Tacksägelseringning

Om den avlidne tillhört Svenska kyrkan skickas en särskild inbjudan till de anhöriga om att delta vid tacksägelseringning. Under gudstjänsten nämns den avlidnes namn samtidigt som kyrkklockan ringer.

Minnesgudstjänst

Varje år bjuder församlingen in anhöriga till en minnesgudstjänst på ”Alla själars dag” (Söndagen i allhelgonahelgen). Då möts vi under en stämningsfull gudstjänst med ljuständning för var och en som avlidit under året.

Leva vidare-grupp: samtalsgrupp om sorg

En tid efter begravningen erbjuds du ett hembesök för att tala igenom det som hänt. Någon av församlingens diakoner tar kontakt med dig. Då kommer du också att få ett erbjudande att delta i en samtalsgrupp om sorg, en ”Leva vidare-grupp”.
Många har upplevt att det mitt i sorgen kan vara en lättnad att få
dela tankar och känslor med andra i samma situation.