Härnösands domkyrkoförsamling

Prata med oss

Kontakt

Härnösands domkyrkoförsamling Besöksadress: Franzéngatan 18, 87131 Härnösand Postadress: FRANZÉNGATAN 18, 87131 HÄRNÖSAND Telefon: +46(611)24500 E-post till Härnösands domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkomötets beslut om vigsel och äktenskap


Kyrkomötet beslutade den 22 oktober 2009 att uppdra till Kyrkostyrelsen att hos Kammarkollegiet ansöka om vigselrätt för Svenska kyrkan. När Svenska kyrkan som trossamfund har fått tillstånd från Kammarkollegiet att förrätta vigsel, ska ansökan göras för Svenska kyrkans präster om att få förordnanden som vigselförrättare.
 
Nu gällande bestämmelser i äktenskapsbalken, som ger samtliga präster i Svenska kyrkan behörighet som vigselförrättare, gäller övergångsvis fram till den 1 maj 2010. För att en präst från och med detta datum ska vara behörig vigselförrättare krävs att prästen har ett förordnande från Kammarkollegiet. Det är Svenska kyrkan som trossamfund, inte enskilda präster, som kan ansöka om förordnande. Avsikten är att ansökan ska göras så att präster har ett förordnande före den 1 maj 2010.
 
Kyrkomötet beslutade också om vissa ändringar i kyrkoordningen och om några kompletterande anvisningar till kyrkohandbokens ordning för vigselgudstjänst. Ändringarna i kyrkoordningen gäller dels hanteringen av frågor om förordnande som vigselförrättare, dels att vigsel från och med den 1 november 2009 även kan avse par av samma kön. De kompletterande anvisningarna i kyrkohandboken medför att en vigsel kan gälla par av samma kön.
 
Såväl beslutet om ändringar i kyrkoordningen som beslutet om kompletterande anvisningar i kyrkohandboken träder i kraft den 1 november 2009. De kompletterande anvisningarna bifogas här liksom en ordning för vigselgudstjänst där anvisningarna tillämpas.
 
De som nu lever i registrerat partnerskap kan ändra det registrerade partnerskapet till äktenskap, antingen genom en anmälan till Skatteverket eller genom en vigsel. En vigsel av just detta särskilda slag, som medför att ett registrerat partnerskap övergår till äktenskap, ska inte föregås av hindersprövning. Istället ska de som ska gifta sig lämna ett intyg till vigselförrättaren om att de är registrerade partner i Sverige.