Härnösands domkyrkoförsamling

Prata med oss

Kontakt

Härnösands domkyrkoförsamling Besöksadress: Franzéngatan 18, 87131 Härnösand Postadress: FRANZÉNGATAN 18, 87131 HÄRNÖSAND Telefon: +46(611)24500 E-post till Härnösands domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Gravskick - val av gravplats

Du kan välja på följande gravskick inom Härnösands domkyrkoförsamling: kistgrav, urngrav, minneslund och askgravlund. Med gravskick menas typ av gravplats.


Gravplatser på Nya kyrkogården

Kistgravplats

En kistgravplats är normalt avsedd för en till tre kistor och 12 urnor. Upplåts med gravrätt i 25 år som kan förnyas. Innehavaren har skötselansvaret. Man kan välja att ha rabatt och/eller gravanordning (ex. gravsten eller kors). Stoftet efter en avliden ska kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast två månader efter dödsfallet. Anstånd om detta kan sökas hos skatteverket, se begravningslagen 1990:1144, 5 kap 10 §. Kopia på beviljat anstånd måste av dödsboet skickas till kyrkogårdsförvaltningen.

Urngravplats

En urngravplats är avsedd för fyra urnor. Upplåts med gravrätt i 25 år som kan förnyas. Innehavaren har skötselansvaret. Man kan välja att ha rabatt och/eller gravanordning (ex. gravsten eller kors).
Stoftet efter en avliden ska kremeras senast två månader efter dödsfallet. Gravsättning av aska ska ske inom ett år från kremering. Anstånd för kremering kan sökas hos skatteverket, se begravningslagen (1990:1144), 5 kap 10 §. Kopia på beviljat anstånd måste av dödsboet skickas till kyrkogårdsförvaltningen. Anstånd för gravsättning sker skriftligen till Kyrkogårdsförvaltningen som beviljar eller avslår ansökan om anstånd för gravsättning.

Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett allt vanligare alternativ till gravsättning
i kista eller urna. Gravsättningen är anonym och allt är gemensamt. Du kan inte på något sätt påverka vilka som får gravsättas i minneslunden. Askan efter den avlidne nedsätts utan närvaro av anhöriga och utan att askans exakta läge registreras. Inga enskilda gravanordningar eller planteringar förekommer. Anhöriga kan däremot medverka till minneslundens gemensamma smyckning genom att placera snittblommor och/eller ljus på särskilt anordnade platser.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötsel och underhåll av minneslunden.
Smyckning som läggs utanför de särskilt anordnade platserna plockas bort av Kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättning sker under sommarhalvåret och när vädret så tillåter under resten av året. Ett minnesblad med besked om att gravsättning
skett skickas ut till anhörig. Att ta upp och flytta askan efter den avlidne är helt uteslutet från både praktisk och etisk synpunkt.

Om du på något sätt är osäker, bör du besöka den aktuella kyrkogården
eller minneslunden innan du definitivt bestämmer dig. Lagen tillåter att askan efter en avliden får förvaras i upp till ett år från kremering innan gravsättning.

Askgravlund

Askgravlunden har utvecklats från minneslunden. En askgravlund är ett gemensamt gravområde för nedgrävning av aska. Gravskicket är av kollektiv karaktär, utan egen gravrätt. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen. Makar ligger inte tillsammans. Skötselansvaret ligger på kyrkogårdsförvaltningen. Namntavla finns. 

Utsmyckning på askgravar

Den enda utsmyckning som är tillåten är lösa blommor i vas under hela året samt ljus i ljusträd under den mörka delen av året, det vill säga 25 oktober till och med veckan efter påsk. Smyckning utöver detta plockas bort av kyrkogårdsförvaltningen. Rabatt för plantering av växter förekommer alltså inte vid denna typ av gravplats.

Spridning av aska utanför kyrkogård

Anhöriga får själva strö/sprida aska efter tillstånd från länsstyrelsen i det län där utströendet skall ske. Varje länsstyrelse bestämmer själv villkoren för utströende av askan. Det är anhöriga själva som sedan gravsätter (utströende eller spridning) askan på länsstyrelsens villkor och intygar skriftligt att så skett. Tillståndet skall uppvisas på krematoriets expedition vid uthämtning av urna.

Finn Graven - här kan du söka gravsatta personer på våra kyrkogårdar. www.finngraven.se 

 

Begravningslagen

Vi får välja kyrkogård ”om tillgången på gravplatsmark medger det” står det i begravningslagen. Härnösands domkyrkoförsamling har ett lokalt reglemente som styr begravningsverksamheten och var man har rätt till gravplats. Överväg valet noga. Inför valet av gravsättning är det viktigt att ta reda på vad som gäller i de olika fallen. Särskilt om du överväger gravsättning i en minneslund bör du läsa den mer utförliga informationen om minneslund. Ta kontakt med oss om du vill ha ytterligare upplysningar.

Om du på något sätt är osäker, bör du besöka den aktuella kyrkogården eller minneslunden innan du definitivt bestämmer dig. Lagen tillåter att askan efter en avliden får förvaras i upp till ett år efter kremering.

 

 

Mer information

Kyrkogårdsexpeditionen Härnösand

Härnösands domkyrkoförsamling

Kyrkogårdsförvaltningen

Mer om Kyrkogårdsexpeditionen Härnösand…

Telefontider och öppettider på kyrkogårdsexpeditionen: Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl 10.00-12.00.