Vårsta Slöjd

Är en del av den diakonala verksamheten.

• Öppet för daglediga i alla åldrar
• Vävning och snickeri
• Även nybörjare är välkomna

Vårsta diakonigård, Södra vägen 28

Kontaktperson
Åsa Sjöberg, diakon 0611-288 23