Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Retreat och meditation våren 2019

Välkommen att boka våra retreater under våren. Missa inte heller att prova på meditation på torsdagar i Härnösands domkyrka.

Retreat i vardagen 10-14 mars

Dagar att hitta stillhet i det liv du lever.
• Du avsätter minst 30 minuter varje dag under retreaten, för stillhet, bön och reflektion.
• Du träffar en andlig vägledare för samtal cirka 30 minuter varje dag under retreatens
fyra dagar.
• Du deltar i den inledande samlingen i Säbrå församlingsgård söndagen den 10 mars kl 16.00 och avslutning 14 mars kl 18.00 med Mässa i Härnösands domkyrka följt av samling och reflektion efteråt i församlingsgården.

Anmälan senast 1 mars till: berit.selling@svenskakyrkan.se eller
christina.k.persson@ svenskakyrkan.se

Kostnad: 50 kr för måltid på söndagen. Meddela ev allergier eller specialkost.

Endagsretreat lördag 25 maj

Start i Häggdångers församlingshem kl 9.30 med introduktion, kaffe och smörgås.
Avslutning med mässa i Häggdångers kyrka kl 18.00.

Anmälan senast 17 maj till: berit.selling@svenskakyrkan.se
Kostnad: 200 kr. Betalas kontant på plats.
Mer info: Retreatledare: Berit Selling, diakon tel 0611-288 20

En dag i stillhet

Säbrå församlingsgård lördagen den 16 mars kl. 12.00-17.00
Vi erbjuder en dag i stillhet. Innehåll: Läkande toner som ”en bro
till stillhet” med toner och meditation, Jarmo Nykyri. Mediation,
reflektion och andakt.
Vegetarisk sopplunch och kaffe. Dagen är kostnadsfri.
Skänk gärna ett frivilligt bidrag till fastekampanjen 123 192 58 90.
Anmälan senast 11 mars till:
Cristina Grönroos, tel 0611-288 02, cristina.gronroos@svenskakyrkan.se
Christina Persson, tel 0611-288 21, christina.k.persson@svenskakyrkan.se
Jarmo Nykyri, tel 070-212 57 13

Meditation

Under kristna djupmeditationen har du möjlighet att varva ner och ta dig tid för reflektion och meditation. Välkommen!

Torsdagar kl 19.00 i Härnösands domkyrkan 
Ingen föranmälan behövs. Är dui ny kom gärna 20 minuter innan för introdukktion.

Mer info: Cristina Grönroos, tel 0611-288 02
Jarmo Nykyri, tel 070-212 57 13

 

 

 

 

 

Mer info

Christina Persson

Svenska kyrkan Härnösand

Diakon

Berit Selling

Svenska kyrkan Härnösand

Diakon

Cristina Grönroos

Svenska kyrkan Härnösand

Komminister, Domkyrkokaplan