Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Prova-på-stilla dag/retreat 22/9 kl 10-15 Stigsjö församlingshem

En dag för reflektion, vila och ro.

Ledare: Cristina Grönroos, Stina Östman och Christina Persson.

Anmälan/frågor Christina Persson tel: 0611- 288 21, senast 17 september. Kostnadsfritt, lunch till självkostnadspris.

Som en del av: INSPIRATIONSVECKAN 2018, SVENSKA KYRKAN HÄRNÖSAND: Tema "Allas lika värde"