Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Härnösands pastorat Besöksadress: Franzéngatan 18, 87131 Härnösand Postadress: Härnösands pastorat, Franzéngatan 18, 87131 Härnösand Telefon: +46(611)28800 E-post till Härnösands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

På pingstdagen tar Svenska kyrkan en ny kyrkohandbok i bruk.

En kyrkohandbok beskriver hur olika gudstjänster går till, det vill säga liturgin eller de fasta bönerna och sångerna i till exempel en högmässa, en dopgudstjänst eller en vigsel.

Pingstdagen 20 maj

kl 11.00 Högmässa med dop, Härnösands domkyrka.  Mottagning av ny kyrkohandbok. Biskop E N Byström. K Nordin. K Adamsson. L G Fredriksson. Domkyrkokören. Kyrkkaffe.

kl 15.00 Mässa, Hemsö kyrka. Mottagning av ny kyrkohandbok. 
J Holgersson. E Lindbäck.

kl 11.00 Högmässa, Högsjö kyrka. Mottagning av ny kyrkohandbok. 
J Holgersson. E Lindbäck. Kyrkkaffe.

kl 11.00 Högmässa, Stigsjö kyrka. Mottagning av ny kyrkohandbok. 
K A Eriksson. O Parkman. M Fonseca.

kl 18.00 Pingstdagsmusik, Säbrå kyrka. Mottagning av ny
kyrkohandbok. K A Eriksson. M Fonseca. Cantum Novum. 

Ny kyrkohandbok ger nya möjligheter för gudstjänsterna
Läs mer >>>

NÅGRA NYHETER I GUDSTJÄNSTERNA

  • Tidigare fanns sex olika gudstjänster, nu finns en grundordning men med många olika alternativ. Det betyder bland annat att gudstjänsten kan ges en lokal prägel.

  • Vissa alternativ ger särskilt barn möjlighet vara delaktiga. Konfirmandernas möjlighet till delaktighet har stärkts i konfirmationsgudstjänsten, och musik har bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom t ex växelsång och "härmning".

  • Nya texter och böner har skapats och språkliga bearbetningar gjorts, bland annat för att lyfta fram och utveckla olika bilder och uttryck för att kunna tala om Gud och vår tro.

  • Nyskriven musik med drag av bland annat folkton, gospel och visa.

  • En gemensam vigselgudstjänst för alla par.