Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Du har väl inte glömt gravlyktan?

Gravägare ombeds snarast tillvarata kransställ och gravlyktor, dock senast tisdag 30 april. Ej tillvarataget material kommer att bortstädas av kyrkogårdens personal. Vi börjar vårstäda 2 maj på våra kyrkogårdar.