Foto: Lena Vik

Biskopsvisitation pågår 23-27 januari

Nyhet Publicerad Ändrad

Här kan du läsa mer och hitta tider för besök av Biskop Eva Nordung Byström.

Att vara kyrka i vår tid är ett stort och viktigt uppdrag, en kallelse som ger glädje och välsignelse men som också ställer oss inför utmaningar och prövningar.
Visitationens uppgift är att fokusera på detta men också att påminna om att församlingen/ pastoratet delar uppdraget att vara kyrka med alla församlingar/pastorat i stiftet, i vårt land och i hela den världsvida kyrkan.

Visitationer är en del av vår kyrkas ordning och ingår i stiftets ansvar att främja och utöva tillsyn av församlingens grundläggande uppgift. Denna grundläggande uppgift som är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission, skall finnas med både som grund till och som mål för allt det församlingen/pastoratet är och gör.

Visitationens mål är att uppmuntra församlingarna/pastoraten i deras viktiga uppdrag samt att ge stöd, råd och hjälp i både frågor som rör kyrkans lära och församlingsliv och dess förvaltning, styrning och ledning. Allt för att rusta församlingarna/pastoraten med
kraft och mod att vara kyrka i vår tid. Vår tid som också är Guds tid.
Nu är Guds tid.

Biskop Eva Nordung-Byström

Härnösands domkyrka
12/2 kl 11.00 Visitationsmässa med efterföljande visitationsstämma.

Till kalender