Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sjung i kör!

Vi erbjuder körer för de flesta åldrar. Välkommen att höra av dig om du eller ditt barn vill börja sjunga!

Att sjunga innebär att ta hand om både kropp och själ! 

Vissa körer kräver körerfarenhet och vissa förkunskaper - andra inte. Gemensamt för körerna är att vi inte bara sjunger utan får kännedom om hur vår kropp fungerar, röstvård, rytmer, klanger och noter. Vi övar oss att framträda. Att sjunga i kör innebär också en stor social gemenskap där alla verkligen är beroende av varandra på ett positivt och utvecklande sätt.

Ett stort och brett spektrum av musikaliska stilar erbjuds dig också. Vi sjunger allt från enkla visor och psalmer via gospel, jazz och latinamerikansk musik och naturligtvis de stora oratorierna av mästarna Bach, Mozart, Händel mfl. Att sjunga i kör innebär också ett visst åtagande. Vi övar en gång i veckan samt sjunger upp 1-2 ggr i månaden i våra kyrkor. Ibland gästar vi en annan kyrka eller sjunger i ett helt annat sammanhang liksom att vi kan fara på körlägor och resor både inom och utom landet.

Domkyrkan

Domkyrkokören
Blandad kör. Antagningsprov.
Tisdagar kl 18.30 i Domkyrkans församlingsgård
Mer info: domkyrkoorganist Lars G Fredriksson, tel 0611-288 40

DoReMini-kören
Kör för barn 4-5 år
Tisdagar kl 16.15, domkyrkans körrum (Ingång Franzéngatan)
Mer info: Sanna Norberg, mobil 070-653 41 28

Lärkorna
Kör för barn 6-9 år 
Onsdagar kl 17.15, domkyrkans körrum (Ingång Franzéngatan)
Mer info: Sanna Norberg, mobil 070-653 41 28

Ceciliakören
Kör för tjejer 10-16 år
Onsdagar kl 15.45, domkyrkans körrum (Ingång Franzéngatan)
Mer info: Sanna Norberg, mobil 070-653 41 28

Domherrarna
Kör för pojkar 6-12 år
Torsdagar kl 16.00, domkyrkans körrum (Ingång Franzéngatan)
Mer info: Per Brudsten, tel 0611-288 41

Soul Children
Kör för tjejer och killar 10-16 år
Vi sjunger gospel, rock, pop, soul & R n B!
Torsdagar kl 17.30-19.00, domkyrkans körrum (Ingång Franzéngatan)
Mer info: Sanna Norberg, mobil 070-653 41 28

Våga sjunga i kör
Blandad kör för vuxna (även nybörjare)
Lördagar kl 10.00, domkyrkans körrum (Ingång Franzéngatan)
Datum: 2/2, 9/2, 23/2, 30/3, 13/4, 4/5, 18/5
Mer info:  Per Brudsten, tel 0611-288 41

Magdalenakören
Kör för kvinnor i alla åldrar. (även nybörjare)
Onsdagar kl 12.00, domkyrkans körrum (Ingång Franzéngatan)
Mer info: Eskil Lindbäck, tel 0611- 288 42

Hemsö/Högsjö

Hemsö-Högsjökören
Två församlingskörer i samsång. Blandad kör.
Torsdagar kl 18.30 Kyrkkällan, Älandsbro
Mer info: Eskil Lindbäck, tel 0611-288 42

Häggdånger

Singing Kidz
Kör för killar/tjejer
Onsdagar kl 14.30, Häggdångers skola.
Mer info: Sanna Norberg, mobil 070-653 41 28

Häggdångerskören
Blandad kör
Måndagar 18.45, Häggdångers församlingshem
Mer info: Marco Fonseca, tel 0611-288 44

Stigsjö

Sångis
Kör för barn 6-9 år.
Tors kl 13.00, Brunne skola.
Mer info: Sanna Norberg, mobil 070-653 41 28

Stigsjökören
Blandad kör.
Söndagar kl 18.30, Stigsjö församlingshem

Säbrå

Kören Cantum Novum
Blandad kör
Torsdagar kl 18.30 i Säbrå församlingsgård
Mer info: Marco Fonseca, tel 0611-288 44

Viksjö

Viksjökören
Damkör.
Måndagar kl 18.30.
Mer info:
Mer info

Per Brudsten

Svenska kyrkan Härnösand

Organist

Marco Fonseca

Svenska kyrkan Härnösand

Kantor

Lars G Fredriksson

Svenska kyrkan Härnösand

Domkyrkoorganist

Sanna Norberg

Svenska kyrkan Härnösand

Kantor