Konfirmation 2023

Född 2008 eller börjar åk 8? Nya grupper startar i höst!

konfirmand 2021

Upplevelsevandring

Vi utforskar olika typer av vandringar. Max 30 ungdomar.

Skaparglädje

Kommer att utforska konfirmationstiden med drama, musikinslag och bildskapande. Max 30 ungdomar.

Äventyrsgruppen

Kommer att utforska ”Face your fears!” Max 30 ungdomar.

Anmälan dig senast 14 augusti

Begränsat antal platser