Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Komminister/Fängelsepräst (100%)

Vi söker dig som är präst och som vill jobba i Härnösands pastorat. Totalt är vi 53 årsanställda, till det kommer säsongsanställda och feriearbetare. Du kommer att ingå i ett arbetslag som består av 10 präster, 4 diakoner, 5 pedagoger och 7 musiker.

Härnösands pastorat bildades 1 januari 2018 och består av 7 församlingar som erbjuder flera gudstjänster varje vecka, musikarrangemang, körer, gemenskapsträffar, mötesplatser, grupper av barn och unga, meditation och mycket mer. Som präst blir du en del av ett aktivt församlingsliv med stort engagemang. Förutom de särskilda ansvarsområden som ligger i de olika tjänsterna har vissa tjänster en geografisk inriktning, men samtliga anställda kan tjänstgöra i hela pastoratet som omfattar Härnösands kommun.

Härnösand är porten till världsarvet Höga Kusten och ger dig storslagna naturupplevelser under fyra tydliga årstider. I Härnösand har du stora möjligheter att hitta ditt sätt att leva och bo. Här finns stadskärnan med många caféer och restauranger, lugna stadsnära bostadsområden och en levande landsbygd. Avstånden är aldrig långa och närheten gör livet enkelt. Härnösand är också känt för sitt mycket rika musik- och kulturliv.

Fängelsepräst

Huvuddelen av tjänsten är förlagd till säkerhetsanstalten Saltvik, där du möter de intagna och häktade både i gudstjänst och samtal. Arbetet på Saltvik sker i ett arbetslag med NAV-medarbetare från olika kyrkor och muslimska trossamfund. Du tjänstgör också vid de olika församlingarnas gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Kontakt, samtal, själavård och gudstjänster med intagna, häktade och anställda på säkerhetsanstalten Saltvik
  • Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Arbetet inom NAV (Nämnden för andlig vård) bedrivs enligt det avtal som finns mellan Kriminalvården och Sveriges kristna råd. För att antas till tjänst inom NAV-verksamhet ställs några kriterier upp som redovisas i skriften ”Riktlinjer för kyrkornas arbete på häkten och anstalter”. Hela skriften finns att läsa och ladda ner på vår hemsida.

För att antas som NAV-medarbetare är följande egenskaper nödvändiga:

  • Trygghet i samfundstillhörighet och teologisk grundsyn.
  • Personlig mognad och god erfarenhet av församlingsarbete.
  • Professionell inställning och uppträdande.
  • Ekumenisk och multireligiös kunskap, vilja och respekt.
  • Vilja till att lära och förstå Kriminalvårdens organisation, regelverk och arbetsmetoder.
  • Kännedom om den egna positionen i Kriminalvårdens system.

Sveriges kristna råds NAV-konsulenter ansvarar för grundutbildning och kompetensutveckling.

Övrigt

Behörighet att vara präst i Svenska kyrkan är ett krav.

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Körkort B och tillgång till egen bil är ett krav.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma.

Tillträde efter överenskommelse, gärna så snart som möjligt.

Ansökan med sedvanliga ansökningshandlingar skall vara oss tillhanda senast 2018-11-11 till Härnösands pastorat, Franzéngatan 18, 871 31 Härnösand eller harnosand.pastorat@svenskakyrkan.se.
SKR svarar för registerkontroll hos Säpo.

För mer information kontakta

Johan Holgersson, arbetsledande komminister, 0611-288 03, johan.holgersson@svenskakyrkan.se

Kent Nordin, domprost, tel. 0611-288 01, kent.nordin@svenskakyrkan.se 

Knapp Anna Eriksson, komminister med viss tjänstgöring på säkerhetsanstalten Saltvik, tel. 0611-288 06, knapp.anna.eriksson@svenskakyrkan.se

Charlotte Westin, personalsekreterare, tel. 0611-288 52, charlotte.westin@svenskakyrkan.se

Susanne Rodmar, NAV-konsulent SKR, tel. 08-453 68 11, susanne.rodmar@skr.org