Diakoni/Samtal & stöd

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Våra diakoner finns till hands om du till exempel behöver tala med någon eller vill få hembesök.

Den diakonala verksamheten i Härnösands pastorat handlar om att:

  • ge människor möjlighet att tillsammans mötas kring frågor om tro och liv

  • ge människor stöd och hjälp vid kris och sjukdom

  • erbjuda mötesplatser där Guds närvaro gestaltas

Diakoni innebär, att med det "goda livet" som mål, hjälpa, påverka, förändra och återställa.

All verksamhet och alla i personalen har ett diakonalt förhållningssätt i mötet med barn, föräldrar, ungdomar och äldre i grupper och samlingar, på kyrkogården, i gudstjänster och i det personliga mötet. Vi är lyhörda för människors behov och ger omsorg och omtanke. Det handlar om att se, lyssna och bekräfta.

Vi har olika mötesplatser som inbjuder till gemenskap, fördjupning och samtal om tron och livet.

 

 

Mer info