Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Härlanda församling Besöksadress: Härlandavägen 23, 41672 GÖTEBORG Postadress: Örgryte pastorat, Box 6034, 40060 GÖTEBORG Telefon:+46(31)7318040 E-post till Härlanda församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ruinen

Härlanda kyrkoruin - kyrkan som Gustav Vasa rev

Strax efter Nylöses tillkomst, 1473, hade kyrkbyn och dess jordar anslagits till den ny stadens fromma, men sockenkyrkan och prästgårdsstommen hade lämnats ifred. 1528 lade kronan beslag på även dessa. Den gamla kyrkan raserades, och Härlandaborna skulle ha sin kyrkogång i staden.
Den nuvarande församlingen bildades den 1 januari 1951. Ur det första församlingsbladet klipper vi följande stycken:
" ...Gamlestadens församling lämnar ifrån sig 25.000 invånare och Örgryte församling ca 5.000, vilket gör att vår ny församling redan från början har ca 30.000 invånare....", "...I själva verket är det en mycket gammal församling som återuppstår! Första omnämnandet av Härlanda församling på dokumentärisk väg är i ett öppet brev från Riicksens rådth i Swerighe daterat Kalmar den 5 augusti 1474. Härlanda första kyrka anses vara byggd redan under 1100-talets första del. Som församlingskyrka har den tjänstgjort fram till 1528, då den som bekant revs ner på befallning av Gustav Vasa. Församlingen, som då skrevs Herlanda, hörde under Skara stift."
"...ett brev från Gustav Vasa av den 28 augusti 1528, där kungen bestämmer till fromma för sitt skötebarns, Nya Lödöses, under byggnad varande kyrka att: Herlanda kyrcke må nedbrytes så att mwren och takbonaden komme samme bykyrcke till hiälp. Motivationen var att samme cappel och kyrcke liggia staden så när att the platt intet äre åff nödhen, och om feyd påkomme, aom gudh förbjudhe, komme thå samme kyrcke och cappel fijenderne til måtto staden vnder ögonen."