Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Härlanda församling Besöksadress: Härlandavägen 23, 41672 GÖTEBORG Postadress: Örgryte pastorat, Box 6034, 40060 GÖTEBORG Telefon:+46(31)7318040 E-post till Härlanda församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Härlanda kyrka

En arkitektonisk pärla

Härlanda kyrka invigdes den första söndagen i Advent 1958. Efter en allmän arkitekttävling 1952 gick uppdraget till arkitekten Peter Celsing (1920-1974). Sex år senare var den klar att tas i bruk. Ännu när utgrävningen av Härlanda kyrkoruin ägde rum, låg på den nuvarande kyrkans plats, söder om landsvägen, en större gård av landerityp som hette Stora Härlanda.

Den yttre kyrkomiljön

Del av triptyken i Härlanda kyrka
vilken också inbegriper två andra friliggande byggnader, fogade av samma slags brunröda tegel som kyrkan, präglas helt av ett tidsmässigt, funktionellt formspråk, som utgår från gammalkristen tradition. I väster har ställts en klockstapel, en kampanil, kombinerad med bisättningsrum. Församlings-huset innehåller lokaler för pastorsexpedition och personal och påminner om en klosterlänga.
Fasadernas murverk saknar all ornamental tendens, taket och gavelkrönen är låga. På sydfasaden är ljusintaget koncentrerat till ett enda parti. Huvudportalen är kvadratisk, skuren rakt genom muren och flankerad av två likaså kvadratiska fönster med kassettliknande rutverk. En konstnärlig tanke finns i att de tre element som konstituerar huvudentrén är något osym-metriskt placerade i förhållande till varandra.

Interiören

Huvudfasadens skevhet och takåsens starka förskjutning åt norr förklaras av kyrkointeriörens speciella planform. Södra takfallet är, liksom på en basilika, avbrutet av en klerestoriemur, vilken dock saknar fönster. Kyrkan är alltså tvåskeppig och omfattar en enkel momental sal, på södra sidan flankerad av ett sidoskepp, vars västra del i sin tur utgörs av ett vapenhus med direkt ingång från väster och en dörr till vardera av de båda kyrksalarna.
Även insidan är präglad av bristen på ornamentik. Det yttre svara helt mot det inre, mellanväggar saknas, stengolvet utgör ett enda plan, innertaket likaså. Det direkta dagsljuset kommer genom portalliknande fönster i de båda gavelmurarna, ansatta i golvhöjd och liksom predikstolen utförda i stenhuggeriformer.

Inredningsdetaljer

Altaret, stående på ett granitpodium i tre upptrappade plan, pryds av en en tredelad, låg trätavla med polykroma figurscener i bildhuggeriarbete, utförda av Göteborgs-konstnären Ivar Lindekrantz (1902-1982). Innehållet är från vänster räknat: Den heliga familjen under Betlehems-stjärnan, Kristus med tre lärjungar samt till höger de första vittnen som gick ut med det kristna budskapet. På södra väggen hänger en batikbonad med motivet "Jesus utsänder sina lärjungar". Den är utförd av konstnärinnan Tullan Flink, Göteborg (f 1923).

Orgeln

I sidoskeppets östra del står orgelverket, som har 23 stämmor och byggdes 1960 av O. Hammarberg & Son, Göteborg. Med hänsyn till orgelns plats har denna avdelning inte kunnat ges traditionell orientering. Den har ett fast sidoaltare mot norra väggen och ett fristående framför det stora fönstret. Sittplatserna är främst riktade till detta altare, men kan även användas av deltagare i huvudgudstjänsten.