Vemdalens sockenstuga
Foto: Jenny Michanek

Samlingspunkt Vemdalen

Vi har verksamhet i olika samlingspunkter i Vemdalen. De verksamheter som finns här är bland annat gudstjänster, öppet kyrkis och vuxenkör.

Sockenstugan

Sockenstugan ligger intill kyrkan och här har vi ibland gudstjänster och kyrkkaffe. Vi har öppet kyrkis varje Tisdag kl. 13-15 och café säsong 19-22. I övrigt används lokalen för möten och hyrs även ut.  Kontakta pastorsexpeditionen för mer information om bokning.