Blomskötselavtal 2020

Vi förenklar skötseln av blommor och växter på gravar med en självvattnande planteringslåda.

Under 2020 fortsätter vi arbetet med att förenkla och förbättra skötseln av blomplanteringarna på våra kyrkogårdar.

Kyrkorådet har beslutat att det ska vara ett enhetligt blomskötselavtal för Härjedalens Pastorat. Det nya blomskötselavtalet innebär att det ska finnas självbevattnande blomlåda. Detta för att säkerställa arbetsmiljön för våra vaktmästare och därmed få en bättre hantering av plantering och bevattning.
Den självbevattnande planteringslådan köps av kyrkogårdsförvaltningen till självkostnadspris. 

När man planterar i den självbevattnande lådan får växterna stå ifred från träd- och gräsrötter. Växterna suger upp vätska efter behov och står sig mycket bättre under torra perioder än utan lådan. Lådan är tillverkad i metall för att säkerställa hållbarheten.

I Hedebygdens församling är detta arbete genomfört och i år fortsätter arbetet i alla de andra församlingarna.

Vill du läsa mer om avtalet kan du göra det här.

 

 

  • Eva Moén - För närvarande hänvisas kontakt till arbetsledande vaktmästare i församlingarna

    Härjedalens pastorat

    Kyrkogårdsförvaltningen, assistent, Diakoniassistent, Hedebygdens församling