Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kontakta pastorsexpedionen Svegsbygdens församling

Kontakt Svegsbygdens församling

Telefon:
010-47 00 150

 

E-post:
svegsbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Postadress:
Box 33, 842 21 Sveg

 

Besöksadress:
Vallarvägen 4,Sveg

 

Webbplats:
https://www.svenskakyrkan.se/svegsbygden