Kennet Rova vår nya kyrkoherde.
Foto: .

Kyrkoherdeinstallation

Den 5 september kommer den officiella installationen av kyrkoherde Kennet Rova att äga rum.

Härjedalens pastorat har ny kyrkoherde, han heter Kennet Rova. Kennet arbetar redan nu i Pastoratet, den officiella installationen kommer att äga rum den 5 september.

Jesus säger: ”Var en herde för mina får”

(Joh. 21:16)

Mer information kommer senare.

Kära kristna. Gud har gett oss särskilda uppdrag för att bygga upp församlingen. Den uppgift som ges åt kyrkoherden är att leda pastoratets andliga liv och verksamhet. I sitt pastorat ansvarar kyrkoherden för att Guds ord förkunnas rent, att sakramenten förvaltas rätt och att man vårdar sig om diakonin, missionen, själavården och den kristna fostran. Tillsammans med församlingens andra medarbetare och de förtroendevalda bör kyrkoherden se till att allt sker i god ordning och enligt Guds vilja.