Kyrkofullmäktige 18 juni

Kl. 18.00 i Hede församlingshem

Information om Härjedalens pastorats kyrkofullmäktiges möte i

Tid: 18 juni kl. 18.00
Plats: Hede församlingshem

Ärendelistan finns tillgänglig på respektive pastorsexpedition från och med 10 juni.

Välkommen! 

Rune Berglund
Ordförande