Fjällviolen Storsjö
Foto: Jenny Michanek

Fjällviolen

Fjällviolen

Fjällviolen är ett äldreboende i Storsjö. Lokalen är inte församlingens, men här bedriver vi en regelbunden verksamhet som involverar både aktiviteter och samtal.