Någon formar ett kors av gula blomblad på en stenmur.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Barn och unga i Svegsbygden och Hogdalsbygden

Vi vill finnas som ett stöd och en resurs för barn i alla åldrar. Här kan du läsa om en del av det vi gör.

Dop av ett barn

Dop i Svegsbygdens församling

I dopet ger man barnet som döps möjligheten att få del av en större gemenskap, med Gud och vår församling. Dopet är ett löfte om befrielse och beskydd. Man tackar Gud för det under som det nyfödda barnet är.

Konfirmation

Konfirmation i Svegsbygdens församling tillsammans med Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjös församling

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse - bekräftelse av ditt dop och dig. I Sveg läser konfirmander från Svegsbygdens församling tillsammans med konfirmander från Ytterhogdals, Överhogdals och Ängersjö församling.

Barn som målar

Öppet kyrkis, miniorer och juniorer

Lek, sång och skratt

Ungdomsgrupp

Äventyr och samtal