Barn i Hedebygden

Vi vill finnas som ett stöd och en resurs för barn i alla åldrar och även till föräldrar och skolpersonal. Vi anordnar träffar för barn och föräldrar och vi har ett nära samarbete med skolorna. Här kan du läsa lite om en del av det vi gör.