Seskarö Kyrktorn
Foto: Maria Lundström Pedersen IKON

Våra kyrkor och mötesplatser

Kyrkorna är öppna i samband med gudstjänster samt under sommaren.

Haparanda kyrka

Haparanda kyrka invigdes 1967. Den förutvarande kyrkan i Haparanda, som byggdes 1825, brann ned 1963; den kyrkobyggnaden stod på den plats där den nuvarande klockstapeln står. En modell av den gamla kyrkan står utställd i den nya kyrkan.

Karl Gustav Kyrka vintertid

Karl Gustavs kyrka

Karl Gustav kyrka är församlingens äldsta kyrka. Kapell och klockstapel invigdes redan 1745. En mycket vacker kyrka med karolinsk extriör och nyklassisk interiör.

Lappträsk kyrka

Någon gång i början av 1930-talet väcktes tanken på att bygga en gudstjänstlokal i Lappträsk. Från början hade man närmast tänkt bygga ett bönhus. Karl Gustavs kommun hade som gåva skänkt en del av det gamla skolhuset i Kukkola till Lappträsks byamän för detta ändamål.

Seskarö kyrka

Uppförandet av Seskarö kyrka påbörjades 1928 och den invigdes 18 augusti 1929. Kyrkan restaurerades 1945.

Seskarö Lägergård

Seskarö lägergård ligger i Bottenviken, 27 kilometer sydost om Haparanda med självhushåll för 58 gäster. Gården lämpar sig väl för grupper i alla åldrar.