Foto: Magnus Aronson IKON

Barn & familj

Öppna förskolan och barngrupperna startar igen v. 38!

Öppna förskolan

VI STARTAR UPP VECKA 38 MÅNDAG Haparanda Församlingshem kl. 09.00-12.00 TISDAG Haparanda församlingshem kl. 09.00-12.00 FREDAG udda veckor start v. 39 Bakdag Haparanda församlingshem kl. 10.00-12.00 Kontaktuppgifter: Anita Styrman tfn. 0922-29295, 070-5468933 alt. anita.styrman@svenskakyrkan.se

Barngrupper Mix 6-12 år

VI STARTAR UPP VECKA 38 Seskarö församlingshem Tisdagar mellan kl. 15.00-17.00 Nikkala byagård Onsdagar mellan kl. 15.00-17.00 Ledare Anita Styrman Kontaktuppgifter: anita.styrman@svenskakyrkan.se, tfn 070-5468933

Söndagsskola

Startar igen den 29 augusti 2021 kl. 11.00 på församlingshemmet i Haparanda.

Barnkör

Seskarö Barnkör har nu uppehåll.