Vill du hjälpa till?

Under pågående Corona-pandemi behövs alla goda krafter och Svenska kyrkan i Haninge samverkar med de hjälpinsatser Haninge kommun initierat. Kommunen har gett Frivilliga Resursgruppen (FRG) Haninge i uppdrag att samordna och koordinera frivilliga. Vill du bidra som volontär - gör en intresseanmälan på kommunens hemsida.

 

Vill du hjälpa till? 

Här anmäler du dig som volontär i Haninge:
https://www.haninge.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/krisberedskap/corona/vill-du-hjalpa-till/

Volontärarbetet kan till exempel handla om matinköp eller att hämta mediciner, även andra uppgifter finns. Läs mer på Haninge kommuns webbsida. Självklart behöver du som ställer upp som volontär vara fullt frisk.

Är du i behov av hjälp?

Tveka inte att höra av dig. Här hittar du mer information om var du vänder dig:
https://www.haninge.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/krisberedskap/corona/behover-du-hjalp/