Vem bryr sig? Någon!

I Svenska kyrkan finns alltid stöd att få. Vi är "någon" som alltid bryr sig.

I en tid när traditionell samhällsomsorg ifrågasätts, står kyrkan stadigt kvar.
När det krisar nationellt, lokalt eller personligen - vart vänder du dig då?

I Svenska kyrkan finns alltid stöd att få. Den öppna folkkyrkan är ”någon” som alltid bryr sig. Genom kyrkoavgiften bidrar du till en stark kraft för medmänsklighet i Haninge. 

En del möter kyrkan när de är som lyckligast, andra möter kyrkan när de är som mest ledsna. För en del är kyrkan ett stort stöd för att klara av varje vardag, för andra är kyrkan ett årligt besök på en julkonsert. Oavsett när, ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över!

Du gör det möjligt
Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap, oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Kyrkan är öppen för alla. Välkommen att bli medlem!

Kontakt

Tel: 08-555 670 10
E-post: haninge.pastorat@svenskakyrkan.se

Någon att prata med

Om du känner dig ensam, om det blir jobbigt - prata med någon! Svenska kyrkan erbjuder flera vägar till kontakt. Här har vi samlat några.

Här får du vara dig själv

För ungdomar i åk 6 till gymnasiet finns flera grupper som ordnar fritidsaktiviteter, med olika inriktning. Alla är välkomna!

Mötas och umgås

Svenska kyrkan i Haninge vill vara en mötesplats och kraftkälla mitt i vardagen. En öppen kyrka där människor möts i kärlek och varsamhet. Här kan du umgås och träffa andra.