Välkommen till S:t Eskils julbasar.

27 november kl 11 i S:t Eskils kyrka

Sankt Eskils arbetskrets hälsar välkommen till årets julbasar i samband med högmässan den 1:a advent.

Brödförsäljning, hembakat, handarbeten, lotterier, loppis och kaffeservering.

Alla intäkter går till välgörande ändamål lokalt.

Välkomna!

Plats: S:t Eskils kyrka

Tid: 27:e november kl 11

Stort tack från arbetskretsen!