Skärgården 2019-2020

Dalarö/Ornö - Konfirmation 21 juni 2020

Konfirmation Skärgården
Kyrka: Dalarö/Ornö
Start: 14 december 2019
Uppstartsläger: januari 2020
Läger: 11 juni – 16 juni 2020
Konfirmation: 21 juni 2020 i Ornö kyrka

Kontakt & info: Elisabeth Högberg
elisabet.hogberg@svenskakyrkan.se